โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุ การป้องกันและรักษา 2018

โรคความดันโลหิตสูง หรือ เรียกว่า “ความดันสูง” อาจไม่ได้มีชื่อว่าเป็นโรคร้ายแรง แต่ในความเป็นจริง กลับเป็นเหมือนมฤตยูเงียบ เพราะเป็นต้นเหตุของอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน เป็นต้นเหตุของอาการหัวใจวายเฉียบพลัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ และทำไมเห็ดหลินจือถึงมีสรรพคุณช่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ และในปัจจุบันนิยมทางสมุนไพรเป็นทางเลือกสำหรับผู้ไม่นิยมทานยาแผนปัจจุบัน

สารบัญ
1. ความหมายของค่าความดันโลหิต
2. ค่าความดันปกติ เท่าไหร่ และเมื่อไหร่ที่บ่งบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง
3. ความดันโลหิตสูงเกิดกับใครได้บ้าง?
4. แนวโน้มของสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง
5. อาการโรคความดันโลหิตสูงที่ตรวจสอบได้เอง มีอะไรบ้าง?
6. โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากสาเหตุอะไร?
7. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง
8. ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง
9. วิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูง
10. แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
11. การป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง
12. ประโยชน์ของสมุนไพรเห็ดหลินจือกับโรคความดันโลหิตสูง ช่วยอะไรได้บ้าง?
13. Review ถั่งเช่า เห็ดหลินจือกับโรคความดัน

ความหมายของค่าความดันโลหิต

หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตอยู่ตลอดเวลา แต่การวัดความดันสูง คืออะไรความดันโลหิต ซึ่งหมายถึง อัตราแรงดันของเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจไปกระทบผนังหลอดเลือดแดง นั้น จะจับอยู่ 2 ค่าคือ ค่าแรงดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว (Systolic blood pressure) และค่าแรงดันโลหิตต่ำสุด ขณะหัวใจคลายตัว (Diastolic blood pressure) เวลาวัดความดัน จึงปรากฏค่าตัวเลข 2 ตัว สูงสุดและต่ำสุด เช่น 120/80 ซึ่งหมายถึง ค่าแรงดันของโลหิตขณะหัวใจบีบตัวเท่ากับ 120 ส่วนค่าความดันต่ำสุดขณะหัวใจคลายตัวเท่ากับ 80

ค่าความดันปกติ เท่าไหร่ และเมื่อไหร่ที่บ่งบอกว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

สามารถตรวจสอบจากเครื่องวัดความดันโลหิต ซึ่งสมัยนี้สามารถหาซื้อติดบ้าน ราคาไม่แพง มีให้เลือกหลายยี่ห้อ omron microlife terumo citizen สามารถดูรีวิวใน pantip ได้ ว่ารุ่นไหนใช้งานง่าย ราคาประหยัด วิธีใช้งานและการอ่านค่าเครื่องวัดความดันมีหลายแบบให้เลือกแบบปรอท หรือดิจิตอล และแบบอัตโนมัติ แล้วสามารถนำผลมาเปรียบเทียบกับตารางค่าความดันโลหิตปกติ สูง-ต่ำ ของผุ้ใหญ่และส่วนคนแก่สูงอายุอาจจะมากกว่าเกินปกติได้

ตารางวัดค่าความดันปกติ สูง-ต่ำ

ระดับค่าความดันปกติ ควรเป็นเท่าไหร่? ขนาดหัวใจบีบตัว ไม่ควรเกิน 120 มิลลิเมตรปรอท และค่าความดันต่ำขณะหัวใจคลาดตัว 80 มิลลิเมตรปรอท ส่วนระดับความดันโลหิตที่จะนับว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง ได้แก่ คนที่มีภาวะของแรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว สูงเกิน 130 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป หรือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว เลขตัวล่าง มากกว่า 80 มิลลิเมตรปรอท โดยที่วัดความดันในสภาวะปกติ ไม่ใช่หลังออกกำลังกายที่หัวใจจะทำงานมากกว่าปกติ

คนที่เป็นโรคความดันสูงนั้น จะมีภาวะความดันตัวล่าง (Diastolic blood pressure) สูง ส่วนตัวบนนั้น มีทั้งที่สูงด้วย แต่บางคนก็อาจมีความดันตัวบนไม่สูง และก็มีบางคนที่มีภาวะความดันสูงเฉพาะค่าบน  ส่วนค่าตัวล่างไม่สูง ประการหลังนี้เรียกว่า ความดันช่วงบนสูงเดี่ยว” (Isolated systolic hypertension – ISHT) แต่ไม่ว่าจะเป็นความดันสูงชนิดใด ก็มีอันตรายไม่น้อยไปกว่ากัน

เช็คราคา

ความดันโลหิตสูงเกิดกับใครได้บ้าง?

โรคความดันโลหิตสูง อาจพบได้ในบุคคลทุกเพศ ไขมันอุดตัน เป็นสาเหตุนึงของโรคความดันสูงทุกวัย แต่ในผู้ใหญ่มีโอกาสเป็นมากกว่าเด็ก  ยิ่งผู้สูงวัยคือ 60 ปีขึ้นไป ยิ่งมีโอกาสเป็นได้มากขึ้น ในผู้ชายมีโอกาสเป็นมากกว่าผู้หญิง  จากการสำรวจประชากรทั่วโลก มีคนเป็นโรคความดันสูงถึงเกือบ 30% ของประชากร เกือบ 1/3 ซึ่งนับว่าเป็นอัตราที่สูงมาก และน่าตกใจว่า 1 พันล้านคน หรือ 2/3 ของประชากรทั่วโลกที่เป็นโรคความดันสูงนั้น อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ข้อมูลนี้ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก

แนวโน้มของสถานการณ์โรคความดันโลหิตสูง

สาเหตุที่ทั่วโลกมีการตื่นตัวในเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงก็เนื่องมาจาก ตามสถิติของการเกิดโรคนี้ นับวันจะยิ่งลุกลามและคุกคามคุณภาพชีวิตมนุษย์ มากขึ้นเรื่อยๆ มีการสำรวจพบว่าประชากรทั่วโลก กว่า 8 ล้านคน เสียชีวิตก่อนวัยอันควรนั้น มีมูลเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูง ทั้งนี้หมายรวมถึงผู้ที่เสียชีวิตจากอาการแทรกซ้อนข้างเคียงอันเนื่องมาจากความดันโลหิตสูงอย่าง โรคหัวใจ อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วย และมีการคาดการณ์ไว้แล้วว่า หากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ประชากรทั่วโลกในปี พ.ศ. 2568 จะป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมากถึง 1.56 พันล้านคน  และสถานการณ์เหล่านี้ ไม่ได้ถูกมองข้ามแต่ได้รับความใส่ใจเป็นอย่างมาก จนทำให้สมาพันธ์ความดันโลหิตสูงโลก (World Hypertension League) กําหนดให้ “วันที่ 17 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความดันโลหิตสูงโลก” เพื่อเป็นการเตือนชาวโลกให้รู้ว่า ไม่ควรเพิกเฉยต่อการคุกคามของโรคความดันโลหิตสูง เพราะมีอันตรายมากกว่าที่คิด

สำหรับในประเทศไทยนั้น  สถิติของผู้ป่วยโรคความดันสูงมีไม่น้อย ซึ่งส่วนมากเกิดจากรวมถึงมีแนวโน้มมากขึ้นทุกปี นับเป็นข้อมูลที่น่าตกใจไม่น้อย เมื่อกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย มีรายงานว่า จากระยะเวลาเพียง 7 ปี คือนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550-2557 นั้น มีสถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นจาก 1,025.44  เป็น 1,561.42  อัตรานี้คิดเทียบกับประชากร 1 แสนคน  กล่าวคือ มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้น จาก 3.64 เป็น 10.95 ภายในเวลาสั้นๆ เพียง 7 ปี และหากปล่อยไว้คงไม่หยุดอัตราการเติบโตเป็นแน่

อาการโรคความดันโลหิตสูงที่ตรวจสอบได้เอง มีอะไรบ้าง?

มีบางคนที่เสียชีวิตโดยมีสาเหตุสืบเนื่องมาจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วเส้นเลือดในสมองแตกหรือ หัวใจวายแบบเฉียบพลัน ทั้งนี้เริ่มต้นจาก ไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง จึงไม่ได้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตจนเกิดเหตุเศร้าสลดถึงแก่ชีวิตหรือเป็นอัมพาต

ความจริง อาการของโรคความดันโลหิตสูงนั้น มีเค้าลางบอกให้เจ้าตัวรับรู้แต่ไม่ค่อยได้ใส่ใจ ดังนั้น หากท่านมีอาการต่อไปนี้บ่อยๆ ควรตรวจเช็คสุขภาพ ก่อนที่จะสายเกินไป เพราะความดันสูงเป็นโรคที่ควบคุมได้

 1. มีอาการของการปวดไมเกรน (ปวดหัวตุบๆ ข้างเดียว) บ่อยๆ
 2. มีอาการอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือจู่ๆ ก็รู้สึกว่าเหนื่อย ใจสั่น หรือนอนไม่หลับ
 3. มักปวดตึงบริเวณต้นคอ ท้ายทอย หรือเวียนหัวตอนตื่นนอน และหายไปได้เอง ทำให้ไม่สงสัยว่าเป็นเหตุมาจากโรคความดันโลหิตสูง
 4. มีอาการชาตามมือ ตามเท้า บางคนมีอาการบวม และมีแนวโน้มเป็นอัมพาต
 5. เลือดกำเดาไหลบ่อยๆ
 6. จู่ๆ ก็มีอาการตามัว
 7. หายใจหอบเหนื่อยง่าย บางทีขนาดเจ็บหน้าอก

นอกจากนั้น ยังอาจมีอาการที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็คือ ในคนที่มีอาการความดันขึ้นๆ ลงๆ หรือใจสั่น เหงื่อออกทั้งที่ไม่ได้ออกกำลังกายหนัก นอนกรนและมีภาวะหยุดหายใจ ปวดหลัง อ้วนแบบบวม เหมือนคนได้รับยาสเตียรอยด์ อาการทั้งหลายเหล่านี้ คืออาการบอกเหตุที่ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ อย่าคิดเองว่าไม่เป็นอะไร

เช็คราคา

โรคความดันโลหิตสูงเกิดจากสาเหตุอะไร?

สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง เกิดจากอะไรนั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของโรค มีความแตกต่างกัน ดังนี้

ต้นเหตุของโรคความดันสูง

 1. ความดันโลหิตสูงประเภทไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด (Primary Hypertension หรือ Essential Hypertension) ยังมีความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ตอบไม่ได้ว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรกันแน่
 2. ความดันโลหิตสูงประเภททราบสาเหตุ (Secondary Hypertension) สาเหตุที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น อาจเกิดได้จากสาเหตุหลายประการ เช่น 1) ความผิดปกติของหลอดเลือด 2) เกิดเนื่องมีปัญหาต่อมไทรอยด์ 3) เกิดขึ้นเพราะมีเนื้องอกที่ต่อมหมวกไต 4) เป็นผลข้างเคียงของแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพติด 5) เกิดจากการใช้ยาบางชนิด 6) เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เป็นโรคความดันโลหิตสูง

คนที่มีโอกาสจะเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น คือ กลุ่มบุคคลต่อไปนี้

 1. มีบุคคลในครอบครัวเป็นโรคนี้
 2. คนที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะผลข้างเคียงของโรคส่งผลทำให้หลอดเลือดตีบ รวมถึงคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายโดยที่มีความเสี่ยงจะเป็นเบาหวานจากกรรมพันธุ์
 3. คนที่มีอาการโรคไตเรื้อรัง เนื่องจากการสร้างเอนไซม์และฮอร์โมนที่สามารถคุมความดันโลหิตเสื่อมสภาพไปเนื่องจากโรค ดังนั้น คนที่ชอบกินอาหารเค็มๆ ที่ทำให้ไตทำงานหนักก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเช่นกัน
 4. คนที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานในระดับเป็นโรคอ้วน เพราะมักจะมีภาวะผนังหลอดเลือดมีไขมันเกาะ ทำให้ต้องใช้ความดันเลือดสูง
 5. กลุ่มคนที่เสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูงก็คือ กลุ่มที่สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ตลอดจนสารเสพติด ที่มีผลให้หัวใจทำงานผิดปกติ หลอดเลือดผิดปกติ
 6. กลุ่มคนนอนกรนรุนแรงที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันโลหิตสูง

สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงมีโอกาสเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรนั้น ส่วนใหญ่มาจากโรคแทรกซ้อน ดังต่อไปนี้

 1. ภาวะเกี่ยวกับสมองผิดปกติ เช่น หลอดเลือดในสมองตีบ หรือถึงขั้นแตก เนื่องจากการสูบฉีดโลหิตที่มีแรงดันไปกระทบหลอดเลือดสูงเกินไป ซึ่งมีโอกาสต่อเนื่องเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต ได้เลย อาการที่เบาบางลงมาก็คือ โรคความจำเสื่อม ขาดสมาธิ ปวดศีรษะ มีอาการชักหรือหมดสติ
 2. โรคหัวใจ การทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปหล่อเลี้ยงร่างกายเป็นการทำงานของหัวใจ หากความดันผิดปกติ จึงส่งผลกระทบต่อการทำงานของหัวใจไปด้วย ซึ่งโรคแทรกซ้อนก็มี หลอดเลือดหัวใจตีบ หัวใจขาดเลือด บางรายรุนแรงถึงเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย และรุนแรงเฉียบพลันก็คือ หัวใจล้มเหลว หัวใจวาย เสียชีวิต
 3. อาการผิดปกติของตา ภายในดวงตามีเลือดไปหล่อเลี้ยง ภาวะความดันสูงอาจเป็นเหตุให้หลอดเลือดในลูกตาเสื่อม หลอดเลือดตีบ เลือดออกในดวงตา ทำลายประสาทตาให้เสื่อม ตามัว ตาบอด ล้วนมีโอกาสเกิดตามมาทั้งสิ้น
 4. ภาวะไตวายเรื้อรัง อาการข้างเคียงของความดันโลหิตสูงก็คือ ทำให้หลอดเลือดแดงแข็ง การนำเลือดไปหล่อเลี้ยงไตจึงไม่เพียงพอ ทำให้ไตผิดปกติ มีโอกาสเกิดไตวายได้
 5. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือโป่งพอง ทั้งในส่วนของหลอดเลือดแดงเส้นหลักหรือปลายหลอดเลือดแดงก็ตาม จนทำให้มีอาการที่เลือดไปเซาะผนังหลอดเลือดแดงซึ่งอาจทำให้มีอันตรายถึงเสียชีวิตได้ หากเกิดกับหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงขา ก็อาจทำให้มีอาการหลายอย่าง เริ่มตั้งแต่เลือดแข็งตัว อุดตัน จนมีโอกาสเป็นอันตรายถึงเนื้อตาย เพราะเลือดไปเลี้ยงไม่พอ

วิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ในการดูแลคนเป็นโรคความดันโลหิตสูงนั้น คนไข้จะได้รับคำแนะนำให้เปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดย

  1. ปรับการรับประทานอาหารช่วยลดความหลอดเลือดแข็งตัวอาจทำให้เกิดภาวะความดันสูงได้ดันสูง โดยเน้นพืชผัก ที่มีเส้นใยอาหารสูง ธัญพืช ปลาชนิดที่มีไขมันดี ถือว่าเป็นอาหารลดความดันได้เป็นอย่างดี และส่วนที่ต้องลดคือ อาหารที่มีโซเดียมสูง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดง
  2. ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือปรับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างขึ้นบันได เดิน และเลือกรูปแบบการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น
  3. ควบคุมโรคด้วยยาลดความดันโลหิตสูงให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งแพทย์เป็นผู้จ่ายให้

เช็คราคา

แนวทางการปรับพฤติกรรมของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

จะเห็นว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีส่วนสำคัญในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างมาก คนดูแลผู้ป่วยจึงควรศึกษาเรื่องต่อไปนี้

  1. 1.แนวทางการควบคุมความดันด้วยอาหาร เป็นที่ยอมรับว่า อาหารแดช (Dietary approaches to stop hypertension – DASH Diet) ซึ่งเป็นอาหารประเภทผัก ผลไม้ที่เน้นเส้นใยอาหารสูง สูตรอาหารเหล่านี้ควบคุมความดันได้ดี เนื่องจากมีโพแทสเซียมสูง นอกจากนั้นยังมีอาหารควรกิน และอาหารควรลด เลิก คือ

มะเขือเทศช่วยทำให้ผนังหลอดเลือดไม่แข็งตัว

 • กินอาหารจำพวกที่มีไขมันต่ำหรือไขมันดีพวกนมชนิดไขมันต่ำ ธัญพืช ถั่ว ปลา และลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว คอเลสเตอรอลสูง เช่น เนื้อสัตว์ แป้ง น้ำตาล
 • ลดอาหารเค็ม เพราะมีโซเดียมสูง เช่น อาหารดองเค็มไม่ว่าจะเป็น ไข่ เนื้อสัตว์ หนำเลี้ยบ กะปิ น้ำปลา  ปลาร้า  น้ำปลา ซีอิ๊ว
 • ลดกินขนมที่มีผงฟู สารกันบูด ผงชูรส เช่น ขนมปังชนิดต่างๆ อาหารสำเร็จรูป
 • ลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หากยังเลิกไม่ได้ ก็ควรจะลดการดื่มลง ให้มากที่สุด
 • แม้กระทั่งยาที่มีส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนต ก็เป็นของต้องห้ามสำหรับคนเป็นโรคความดันโลหิตสูง เช่น ยาธาตุน้ำแดง ยาเม็ดโซดามินต์
 1. งดการสูบบุหรี่
 2. ในเพศหญิงที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ห้ามใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
 3. ดูแลน้ำหนักตัวให้ไม่เกินมาตรฐาน โดยเช็คดัชนีมวลกาย (BMI) ตามหลักเกณฑ์
 4. เลือกออกกำลังกายทุกวัน อย่างน้อย 30 นาทีติดต่อกัน ซึ่งสามารถเลือกได้ตามความชอบส่วนตัว เช่น เต้นแอโรบิก เดินเร็ว วิ่งเหยาะ ขี่จักรยาน หรือว่ายน้ำ
 5. ผู้ป่วยต้องดูแลตัวเองไม่ให้เครียด ทั้งนี้อาจมีตัวช่วยอย่างการสวดมนต์ ทำภาวนา เล่นโยคะ หรือทำงานอดิเรกเพื่อให้มีความผ่อนคลายตามความชอบก็ถือเป็นการรักษาสุขภาพจิตที่ดี

การป้องกันไม่ให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง

เมื่อเป็นโรคความดันโลหิตสูงแล้ว วิถีชีวิตจะต้องเปลี่ยนไป ดังนั้น ทางที่ดีจึงควรหาทางป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้จะดีกว่า แนวทางป้องกันทำได้ไม่ยาก ดังนี้

 1. ดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอ โดยเลือกรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามินจากผักและผลไม้ อีกทั้งเลือกวิธีประกอบอาหารที่ไม่ทำให้ร่างกายได้รับสารที่ทำลายสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นไขมันเลว อนุมูลอิสระ หรืออาหารรสเค็มที่ทำให้ร่างกายได้รับโซเดียมมากกว่าที่ต้องการ ทำให้ไตต้องทำงานหนักในการขับส่วนเกินออกจากร่างกาย เป็นวิธีแก้ความดันสูงอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องทานยารักษา
 2. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อย่างถูกหลักวิธี มาตรฐานการออกกำลังกายคือ สัปดาห์ละอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 30 นาที

ทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บ ไม่เฉพาะแต่โรคความดันสูงเท่านั้น สุขภาพดี ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป

 1. นอกจากการรับประทานอาหาร ออกกำลังกายแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็คือ ต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอ รวมถึงรู้จักรักษาอารมณ์ มีความสุขในการใช้ชีวิต ไม่ปล่อยอารมณ์ให้ผันผวน ไม่ว่าจะเป็น รัก โกรธ ฯลฯ
 2. ไม่ทำลายสุขภาพและภูมิต้านทานของร่างกายด้วยการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสม หรือสูบบุหรี่ที่ทำให้ร่างกายได้รับสารพิษเข้าไปบั่นทอนความแข็งแรง
 3. ไม่ซื้อยารับประทานเอง หรือใช้ตามคำแนะนำของคนที่ไม่ใช่ผู้มีความรู้ทางด้านยาโดยตรง เมื่อป่วยให้พบแพทย์เพื่อรักษาแต่เนิ่นๆ ไม่ปล่อยจนเรื้อรังรักษายาก แม้แต่การรับประทานยาคุมกำเนิด ควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
 4. ควรมีการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเป็นปกติที่ร่างกายของคนเราเมื่อผ่านกาลเวลาจะมีความถดถอยลงไป โดยเฉพาะกับภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ทั้งสภาวะแวดล้อมที่เป็นมลพิษ อาหารที่มีสารทำลายสุขภาพแอบแฝงโดยที่เราไม่รู้

เช็คราคา

ประโยชน์ของสมุนไพรเห็ดหลินจือกับโรคความดันโลหิตสูง ช่วยอะไรได้บ้าง

หัวใจทำหน้าที่ผลักดันให้เลือดสูบฉีดไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกาย อาการของผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงจะเกิดจากหลอดเลือดแข็งและตีบตัน ทำให้หัวใจต้องสูบฉีดเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะทำให้เกิดความเสี่ยงของโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไต โรคอัมพาต ในอนาคตได้

การทานเห็ดหลินจือเป็นสมุนไพรลดความดันโลหิตสูงในเลือดหรือแก้ปัญหาความดันในเลือดสูง-ต่ำ คนโบราณจะเรียกสมุนไพรเห็ดหลินจือว่าเป็นยารักษาโรคเพราะช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด ละลายไขมัน ละลายลิ่มเลือด ทำให้การไหลเวียนของเลือดหรือโลหิตดีขึ้น  และเป็นการปรับสมดุลย์การไหลเวียนโลหิต ช่วยให้นอนหลับสบาย มีแรง ไม่อ่อนเพลีย เป็นอาหารเสริมที่ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดได้ดี

เช็คราคา

Review ถั่งเช่า เห็ดหลินจือกับโรคความดันสูง

ความดันสูง นอนไม่หลับ

อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย นอนไม่หลับ

เช็คราคา

 

อนึ่ง การตรวจสุขภาพประจำปี ควรเริ่มตั้งแต่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ยิ่งมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป การตรวจเช็คยิ่งต้องละเอียดมากขึ้น เพราะในปัจจุบันมลพิษเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่น ทางอาหาร เครื่องดื่ม ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดแข็งตัว หรือ การหมุนเวียนโลหิตไม่ดี ซึ่งมีผลทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ง่าย ควรหมั่นตรวจสุขภาพปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้ป้องกันและรักษาได้ ก่อนจะเกิดภาวะโรคแทรกซ้อนในอนาคต

One Reply to “โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุ การป้องกันและรักษา 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *