โรคซีด หรือ โลหิตจาง โรคใกล้ตัวที่เราควรรู้จัก เห็ดหลินจือช่วยได้อย่างไร 2018

โรซีด โรคโลหิตจาง หรือบางคนเรียกว่า โรคเลือดน้อย เกิดจากจำนวนของเม็ดเลือดแดงลดลง หรือ ฮีโมโกลบินน้อยกว่าปกติ เพราะฮีโมโกลบินทำหน้าที่ส่งออกซินเจนเลี้ยงเนื้อเยื่อ ซึ่งถ้าเลือดมีออกซิเจนน้อยกว่าปกติ จะทำให้เกิดภาวะเลือดจาง หรือโรคซีดตามมาได้ ทางด้านสมุนไพรมีเห็ดหลินจือช่วยฟื้นฟูให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นส่งผลทำให้เลือดมีออกซิเจนมากขึ้น จึงทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นตาม ทำความรู้จักกับโรคโลหิตจาง โรคซีด โลหิตจาง ภาษาอังกฤษ เรียกกว่า Anemia มีอีกชื่อเรียกว่าภาวะซีด เป็นภาวะที่ร่างกายของเรามีปริมาณเม็ดเลือดแดงในเลือดปริมาณน้อยกว่าปกติ จนทำให้ความสามารถในการนำออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆ ลดลง ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคโลหิตจางอาจมาจากการเสียเลือด กระบวนการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง หรืออาจเกิดจากเม็ดเลือดแดงถูกทำลายมากขึ้นก็ได้เช่นกัน…

View More โรคซีด หรือ โลหิตจาง โรคใกล้ตัวที่เราควรรู้จัก เห็ดหลินจือช่วยได้อย่างไร 2018

รอบรู้เรื่อง อาการของ โรคไต สาเหตุ วิธีป้องกันและการฟื้นฟู โรคไต อัพเดต 2018

ในร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ หากเราดูแลสุขภาพ รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายให้เพียงพอ ดื่มน้ำวันละ 8 แก้ว และตรวจสุขภาพในทุกๆปีจะช่วยป้องกันตัวเองได้จากโรคร้ายต่างๆ หากเจอโรคร้ายในระยะเบื้องต้นก็จะสามารถเข้าการรักษาได้ทันเวลา หากปล่อยให้ร่างกายเสื่อมโทรม ไม่ดูแลสุขภาพตนเอง ไม่ใส่ใจการตรวจสุขภาพประจำปี หากเกิดโรคร้ายแรง อาการของโรคไตจะออกอาการช่วงระยะที่ 3 และ ระยะสุดท้าย ท้ายที่สุดอาจรุนแรงขั้นลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆหรืออาจจะทำให้เสียชีวิตได้โดยฉับพลันได้ ไตคืออะไร? “ ไต ” เป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหลังของช่องท้องเชื่อมต่อกับกระเพาะปัสสาวะ…

View More รอบรู้เรื่อง อาการของ โรคไต สาเหตุ วิธีป้องกันและการฟื้นฟู โรคไต อัพเดต 2018

โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุ การป้องกันและรักษา 2018

โรคความดันโลหิตสูง หรือ เรียกว่า “ความดันสูง” อาจไม่ได้มีชื่อว่าเป็นโรคร้ายแรง แต่ในความเป็นจริง กลับเป็นเหมือนมฤตยูเงียบ เพราะเป็นต้นเหตุของอันตรายจากภาวะแทรกซ้อน เป็นต้นเหตุของอาการหัวใจวายเฉียบพลัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ฯลฯ และทำไมเห็ดหลินจือถึงมีสรรพคุณช่วยโรคความดันโลหิตสูงได้ และในปัจจุบันนิยมทางสมุนไพรเป็นทางเลือกสำหรับผู้ไม่นิยมทานยาแผนปัจจุบัน ความหมายของค่าความดันโลหิต หัวใจมีการสูบฉีดโลหิตอยู่ตลอดเวลา แต่การวัดความดันโลหิต ซึ่งหมายถึง อัตราแรงดันของเลือดที่สูบฉีดจากหัวใจไปกระทบผนังหลอดเลือดแดง นั้น จะจับอยู่ 2 ค่าคือ ค่าแรงดันสูงสุดขณะหัวใจบีบตัว (Systolic…

View More โรคความดันโลหิตสูง สาเหตุ การป้องกันและรักษา 2018